Baza wiedzy
Język nie jest przezroczystą szybą
Redakcja

Z MICHAŁEM RUSINKIEM o manipulacji słowem, radykalizacji języka, ponurych metaforach i odejmowaniu ironii rozmawia Marcin Wilk

Czytaj dalej
Język - dzisiaj i jutro
Lucyna Latajka , Justyna Pacura-Syrocka

Rozmowa o zmianach językowych z prof. zw. dr hab. HALINĄ ZGÓŁKOWĄ – przewodniczącą jury programu Mistrz Mowy Polskiej, członkinią Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego, redaktorką Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny oraz współautorką serii słowników współczesnej polszczyzny.

Czytaj dalej
Podążając za nurtem języka
Agnieszka Grzybowska , Katarzyna Hajzer

Jaki on tak naprawdę jest? Wszechobecny, obcy, niezrozumiały, zmienny? Ilu jego użytkowników, tyle różnych opinii. Każda z nich jednak jest na swój sposób wyjątkowa. Tak samo, jak niepowtarzalne jest każde słowo, zdanie… po prostu język.

Czytaj dalej
Aktywizacja uczniów na lekcji polskiego z wykorzystaniem nowoczesnych form nauczania
Redakcja

Internet i nowe technologie wywołują ciągłe zmiany w języku polskim.Wystarczy tu wspomnieć o relacji między językiem mówionym a pisanym czy dążeniu do ekonomii języka. Niektórzy zmiany te postrzegają jako naturalne zjawisko, inni jako poważne zagrożenie. Niewątpliwie jednak należy je uwzględnić w procesie nauczania języka polskiego w szkole. 

Czytaj dalej
Kompetencje językowe i komunikacyjne współczesnych uczniów
Redakcja

Pokolenie dzisiejszych uczniów zostało wychowane wśród najnowszych technologii i sprawnie korzysta z internetu, w którym język rządzi się własnymi prawami. Zarówno w prywatnej komunikacji ze znajomymi, jak i na forach zauważalne są określone tendencje. Wyraźne jest dążenie do skrótowości, charakterystyczne słownictwo, nierzadko można zauważyć ignorancję w kwestii zasad interpunkcji, ortografii czy gramatyki oraz wszechobecne anglicyzmy. Jak zatem rozwijać kompetencje językowe i komunikacyjne dziecka posługującego się „językiem internetowym”?

Czytaj dalej