Redakcja
Język nie jest przezroczystą szybą
Redakcja

Z MICHAŁEM RUSINKIEM o manipulacji słowem, radykalizacji języka, ponurych metaforach i odejmowaniu ironii rozmawia Marcin Wilk

Czytaj dalej
Aktywizacja uczniów na lekcji polskiego z wykorzystaniem nowoczesnych form nauczania
Redakcja

Internet i nowe technologie wywołują ciągłe zmiany w języku polskim.Wystarczy tu wspomnieć o relacji między językiem mówionym a pisanym czy dążeniu do ekonomii języka. Niektórzy zmiany te postrzegają jako naturalne zjawisko, inni jako poważne zagrożenie. Niewątpliwie jednak należy je uwzględnić w procesie nauczania języka polskiego w szkole. 

Czytaj dalej
Kompetencje językowe i komunikacyjne współczesnych uczniów
Redakcja

Pokolenie dzisiejszych uczniów zostało wychowane wśród najnowszych technologii i sprawnie korzysta z internetu, w którym język rządzi się własnymi prawami. Zarówno w prywatnej komunikacji ze znajomymi, jak i na forach zauważalne są określone tendencje. Wyraźne jest dążenie do skrótowości, charakterystyczne słownictwo, nierzadko można zauważyć ignorancję w kwestii zasad interpunkcji, ortografii czy gramatyki oraz wszechobecne anglicyzmy. Jak zatem rozwijać kompetencje językowe i komunikacyjne dziecka posługującego się „językiem internetowym”?

Czytaj dalej