Program.
Panel dyskusyjny
Kierunek zmian w  języku polskim w przełożeniu na konkretną lekcję języka polskiego
 • Internet – zagrożenie czy szansa dla przyszłości języka polskiego?
 • Media a przyszłość polszczyzny, czyli język polski w przestrzeni publicznej
 • Literackie hybrydy – zanikanie istniejących gatunków czy nowa forma literacka?
 • E-podręczniki - nowy rodzaj inspiracji w nauczaniu języka polskiego
Panel I
Zmiany struktur komunikacyjnych języka polskiego wobec współczesnych przemian technologicznych
 • Jak kształcić kompetencje językowe uczniów i umiejętność poprawnego wypowiadania się w dobie komunikacji internetowej, pomijającej interpunkcję i stosującej skróty?
 • Internacjonalizacja języka, czyli jak angielskie człony wyrazowe zmieniają język polski mówiony i tworzą nowe wyrażenia i znaczenia.
 • „Trollować, hejtować,….” , czyli język polski w internecie. Jak wirtualne słownictwo stosowane w komunikacji internetowej wnika do mówionego języka polskiego
 • Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp - rola współczesnych komunikatorów i mediów społecznościowych oraz ich wpływ na ewolucję języka pisanego i mówionego
Panel II
Współczesny język polski w mowie i w piśmie. Jak nauczyć uczniów konstruowania poprawnych wypowiedzi?
 • Archaiczny język lektur a style komunikacji współczesnego ucznia. Skuteczne metody na omawianie lektur, które są dla uczniów językowo niezrozumiałe
 • Jak czytać, aby rozumieć? - problemy uczniów z rozumieniem czytanych tekstów. Praktyczne sposoby na zindywidualizowaną pracę z uczniem i alternatywny kanon lektur
 • „Pisany język mówiony” w wypracowaniach. Jak nauczyć uczniów tworzenia spójnych i logicznych wypowiedzi pisemnych z zachowaniem wymogów stylistycznych, bez słownictwa potocznego
 • Rozumienie języka poezji i znajomość kontekstów kulturowych kluczem do indywidualnej interpretacji i analizy wierszy
Panel III
Nietradycyjne formy pracy na języku polskim – sposoby na aktywizację i zainteresowanie uczniów
 • Memy, czyli obrazki z komentarzami, jako skuteczna metoda pracy z lekturą. Przykłady aplikacji i narzędzi do wykorzystania na lekcji języka polskiego
 • Komiks - alternatywa dla tradycyjnych lektur, których uczniowie nie chcą czytać, bo są za długie
 • Mnemotechniki i myślenie wizualne jako metody wspierające zapamiętywanie i powtarzanie materiału oraz lektur. Konkretne przykłady do wykorzystania na języku polskim 
 • Wizualizacja na języku polskim - motywy i tematy literackie, które można omówić na z wykorzystaniem filmów. Zestaw praktycznych przykładów do wykorzystania podczas lekcji