PROGRAM KONFERENCJI
CZĘŚĆ WYKŁADOWA
  09:00 Rozpoczęcie Konferencji
 
Dyskusja  
Tematyka dyskusji:
Kształcenie umiejętności literackich uczniów
Uczestnicy:
Grzegorz Kasdepke, Izabella Bartol, Dariusz Żółtowski
 
 
WYKŁAD 1  
Storytelling na lekcji języka polskiego – jak wykorzystać elementy opowieści i anegdoty w pracy z uczniami
Prelekcja poświęcona wykorzystywaniu storytellingu i anegdot w codziennej pracy nauczyciela polonisty jako sposobie na przeprowadzenie twórczej lekcji języka polskiego dla dzieci i młodzieży.
 1. Co nam daje storytelling – jak wykorzystać elementy opowieści, aby urozmaicić lekcję
 2. Anegdota kluczem do sukcesu – sposoby na zainteresowanie uczniów
 3. Jak mówić do dzieci i młodzieży – praktyczne wskazówki dla każdego nauczyciela (i nie tylko)
 4. Humor na polskim – jak zdobyć serce uczniów
 

WYKŁAD 2  
Część 1:
Kreatywna lekcja polskiego – jak zachęcić uczniów do twórczego myślenia i działania?
O tym, jak zachęcać uczniów do twórczego myślenia, aktywizować oraz wykorzystywać potencjał nauczyciela i ucznia w kształceniu polonistycznym.
 1. Uczymy myśleć – niestandardowe sposoby na rozwijanie w uczniach twórczego myślenia
 2. Polski z klasą! – jak wykorzystać nowoczesne narzędzia online do przygotowania angażujących lekcji
 
Część 2:
Twórcze pisanie a wymagania egzaminacyjne – wypowiedź pisemna w praktyce
Praktyczne wskazówki dotyczące konstruowania wypowiedzi pisemnych – od wypowiedzi twórczej po wypowiedź odtwórczą. Prelekcja podejmująca tematykę nauczania uczniów pisania i argumentowania.
 1. „Opowiedz mi historię”, czyli jak przekonać uczniów do twórczego pisania
 2. Rozprawmy się z rozprawką – kształtowanie umiejętności argumentowania
 

WYKŁAD 3  
Komunikacja przez duże „K” – kształcenie kompetencji komunikacyjnych uczniów
Prelekcja dotycząca efektywnej komunikacji, technik przykuwania uwagi uczniów, inspirowania do dyskusji oraz rozwijania kompetencji językowo-komunikacyjnych.
 1. Komunikacja to podstawa – wskazówki, jak tworzyć przestrzeń do dyskusji w klasie
 2. Jak zainteresować uczniów – tajniki podtrzymywania uwagi w praktyce
 3. Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów – przykłady działań, które sprawdzą się z uczniami w każdym wieku
 4. „Mówisz całym sobą!” – pułapki mowy ciała oraz podpowiedzi, jak ich unikać
 

WYKŁAD 4  
Nowe spojrzenie na lekturę szkolną, czyli jak włączyć emocje do dydaktyki literatury
Wykład prezentujący praktyczne sposoby tworzenia przestrzeni do dyskusji w klasie i nowoczesnego podejścia do omawiania lektur z kanonu szkolnego – „czytania emocji” i „czytania emocjami”.
 1. Jak uczyć literatury i o literaturze – metodyka lektury szkolnej a wyzwania współczesności
 2. Lektura emocji i lektura emocjami – nowe podejście do omawiania lektur szkolnych
 3. Co czytają dzieci, co czyta młodzież – w jaki sposób pobudzić w uczniach chęć do czytania... nie tylko lektur!
 4. „Z kim pójdziesz na herbatę?” – jak zachęcić uczniów do efektywnej dyskusji z pointą
  16:00 Zakończenie Konferencji
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE
WARSZTAT
 26. listopada 2021
 16.30 – 18.00
Mówienie ma moc
Certyfikowane warsztaty dla nauczycieli praktyków, skoncentrowane na umiejętnym wykorzystywaniu głosu, praktycznych wskazówkach dotyczących autoprezentacji oraz narzędziach przydatnych w codziennej pracy polonisty.
 1. Sposoby na autoprezentację podczas prowadzenia lekcji z wykorzystaniem technik dziennikarskich
 2. Jak mówić, żeby nas słuchano, oraz zapanować nad stresem i koncentracją
 3. Dykcja i intonacja – praktyczne porady dotyczące emisji głosu w codziennej pracy nauczyciela polonisty
 4. Triki na radzenie sobie z tzw. jękami namysłu (‘yyy’ / ‘eee’) i manierami językowymi
 5. Jak wykorzystać głos na polskim – kształtowanie umiejętności płynnego i wyraźnego mówienia, ćwiczenia fonetyczne do wykorzystania na lekcjach