BRAK MIEJSC na wersję stacjonarną!
Nic straconego, nadal możesz dołączyć do uczestników w wersji online!

Sprawdź

Program Kongresu

Warszawa | online
24.11.2023 r.

TOP TEMATY
Kongresu

 

Odpowiedzialność prawna dyrektora w sytuacjach kryzysowych – jakie możliwości i obowiązki mają osoby zarządzające placówką, jeśli podejrzewają przemoc wobec ucznia, mają do czynienia z uczniem agresywnym bądź będącym w kryzysie zdrowia psychicznego.

Dotacje i finansowanie placówek niepublicznych – jakich obowiązków musi dopełnić osoba prowadząca szkołę bądź przedszkole w związku z rozliczaniem dotacji oraz końcem roku finansowego.

Kadry niepublicznych placówek oświatowych – jak zmiany przepisów wpłynęły na nauczycieli, specjalistów i pracowników szkół i przedszkoli? Dowiedz się, jak praktycznie stosować nowe przepisy z zakresu Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela!

KONCERT SKRZYPCOWY
inaugurujący IX Uroczysty Kongres
Polonistów i Bibliotekarzy

Artysta:

Dr hab. Mikołaj Zgółka

W swojej działalności artystycznej koncentruje się na wykonawstwie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki skrzypcowej przełomu XVII i XVIII wieku, muzyki kameralnej drugiej połowy wieku XVIII oraz wczesnoromantycznej. Artysta koncertuje na instrumencie autorstwa Aegidiusa Kloza z 1793 roku oraz Antonio Stradivariego (kopia Marco Minozzi 2022).

DEBATA EKSPERCKA

JĘZYK JAKO NARZĘDZIE WSPÓŁBYCIA, CZYLI JAK MÓWIĆ, ROZMAWIAĆ, SŁUCHAĆ, PYTAĆ I PISAĆ

Debata z udziałem wybitnych językoznawców, którzy na co dzień czujnie przyglądają się językowi i zachodzącym w nim zmianom. Spojrzymy na język jako na narzędzie współbycia, zastanawiając się jednocześnie, jak dziś uczyć dzieci i młodzież współbyć z językiem – jak przede wszystkim słuchać i zadawać pytania. Przeanalizujemy, jak zmienia się język w czasach generatorów tekstu i sztucznej inteligencji oraz jak dziś nauczyciel może wspierać swoich uczniów i pokazywać, jak kultura cyfrowa wpływa na język.

MODERATORKA: Edyta Żmuda, Redaktor Naczelna „Charakterów”, „Psychologii w Praktyce”, Dyrektor Wydawnicza i Rozwoju Forum Media Polska

GOŚCIE:

Prof. Halina Zgółkowa
Profesor językoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założycielka Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Współautorka podręcznika licealnego ,,Mówię, więc jestem” i poradnika ,,Językowy savoir-vivre”.

Prof. Jerzy Bralczyk
Wybitny językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy. Autor wielu słowników i publikacji z zakresu wiedzy o języku.

Prof. Katarzyna Kłosińska
Przewodnicząca Rady Języka Polskiego od 2019 roku, językoznawczyni, doktor habilitowana nauk humanistycznych, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzatorka kultury języka polskiego.


Panel 1

INSTAPOETKA? FENOMEN POPULARNOŚCI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

Podczas prelekcji pokażemy na przykładach, jak interpretacja poezji Wisławy Szymborska pozwala uzupełnić czy przełamać tradycyjne myślenie o poezji. Podpowiemy pomysły na innowacyjne scenariusze do wykorzystania podczas lekcji języka polskiego.

 • wiersz i piosenka w twórczości Szymborskiej,
 • poetka jako krytyczka i fascynatka kultury masowej,
 • wiersze w mediach społecznościowych - fenomen Wisławy Szymborskiej,
 • wizerunek publiczny pisarki - autokreacja, biografia, promocja.

Prelegent:

Prof. Marcin Jaworski
Literaturoznawca, krytyk literacki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kurator Festiwalu Fabuły w Centrum Kultury ZAMEK. Od 2022 roku Przewodniczący Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.


Panel 2

SZTUCZNA INTELIGENCJA W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

Prelekcja poświęcona temu, jak uatrakcyjnić lekcję języka polskiego za pomocą narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję i usprawnić proces przygotowywania materiałów edukacyjnych.

 • sztuczna inteligencja krok po kroku – jak utworzyć konto i precyzyjnie formułować polecenia,
 • jak zwiększyć efektywność prowadzonych lekcji wykorzystując narzędzia oparte na AI, m. in. tworzyć interaktywne narzędzia do pracy na lekcjach języka polskiego, scenariusze lekcji, scenariusze uroczystości, karty metaforyczne, testy, zadania o złożonym stopniu trudności,
 • jak zredukować obowiązki polonisty dzięki AI - z jakich darmowych aplikacji korzystać, dzięki którym znacząco skrócisz czas przygotowywania sprawdzianów i testów dla uczniów,
 • w jaki sposób pracować z uczniami, żeby rozwinąć ich kompetencje interpersonalne i umiejętności krytycznego myślenia, by urozmaicić zajęcia, wykorzystując AI,
 • jak, przy pomocy sztucznej inteligencji stworzyć grę edukacyjną wspierającą cele lekcji,
 • jak planować lekcje w duchu idei STEAM z wykorzystaniem sztucznej inteligencji,
 • jak korzystać z interaktywnych zasobów przy pomocy AI,
 • jak uczyć się dzięki AI i wykorzystywać sztuczną inteligencję w służbie doskonalenia,
 • krytyczne myślenie i etyczne aspekty związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Prelegentka:

Katarzyna Włodkowska,
Eduentuzjastka, członkini grupy Superbelfrzy RP, doradczyni metodyczna, certyfikowana trenerka oświaty, nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej, wykładowczyni akademicka, koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych.


Panel 3

LITERATURA YOUNG ADULT A KANON LITERACKI W SZKOLE – JAK PRACOWAĆ Z KSIĄŻKAMI DLA TZW. MŁODYCH DOROSŁYCH

Podczas prelekcji prelegentka przedstawi kreatywne sposoby analizy lektur szkolnych wykorzystując książki z kategorii young adult, które są w kanonie oraz wskaże, które tytuły dodatkowo warto omówić z uczniami podczas lekcji języka polskiego.

 • literatura Young adult – jak ją klasyfikować, jakie tematy porusza i jak omawiać ją na lekcjach języka polskiego,
 • Young adult a Harry Potter – jakie książki YA są już w kanonie? Kreatywne sposoby na omawianie lektur z uczniami
 • jak kreowany jest świat oraz rozwój bohaterów w książkach dla 12-18latków? Czy to tylko opowieści o dorastaniu,
 • jakie konkretne tytuły z kategorii young adult warto, aby znalazły się w szkolnej bibliotece.

Prelegentka:

Aneta Korycińska | Baba od polskiego
Polonistka, redaktorka, oligofrenopedagożka i nauczycielka – znana jako Baba od polskiego. Pokazuje, że współczesna szkoła nie musi być nudna, a z każdej lektury można zrobić mem, bo podstawą nauki jest zabawa.


Panel 4

KRYTYCZNA ANALIZA TEKSTU W SZKOLE

Ekspertka skupi się na tym, jak rozwinąć w uczniach umiejętności analityczne, krytyczne myślenie, samodzielne wnioskowanie i refleksję nad treściami tekstów oraz przedstawi praktyczne wskazówki dotyczące konstruowania wypowiedzi pisemnych.

 • z jakich metod pracy korzystać, by rozwijać uczniowską umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej,
 • jak wpleść w scenariusz lekcji ćwiczenia kształtujące umiejętności argumentacji, selekcjonowania i przetwarzania informacji oraz interpretowania tekstu,
 • za pomocą jakich narzędzi i ćwiczeń rozwijać umiejętność krytycznego myślenia podczas pracy z tworzywem literackim.

Prelegentka:

Marta Mirgos


Panel dodatkowy

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI POLONISTÓW – JAKA DZIŚ JEST ROLA I MISJA SNAPU W PRACY Z NAUCZYCIELAMI

Podczas wystąpienia prelegentka przedstawi, jak kształtowała się funkcja nauczyciela-polonisty na przestrzeni ostatnich lat oraz jaka była i jest dzisiaj rola Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w pracy z nauczycielami.

 • nauczyciel-polonista historycznie i dziś,
 • znaczenie i przegląd najważniejszych reform w oświacie oraz ich wpływ na edukację polonistyczną,
 • rola Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów SNaP w pracy z nauczycielami – misja, zadania, formy pracy, dialog z MENem i innymi strukturami rządowymi, publikacje, czasopisma SNaPu,
 • udział w konsultacji podstaw programowych, ustaw oświatowych i podręczników oraz programów szkolnych.

Prelegentka:

Maria Gudro-Homicka
Nauczycielka języka polskiego, 42 lata pracy z uczniami w szkole podstawowej i gimnazjum, metodyk języka polskiego, edukator dramy edukacyjnej, rzeczoznawca ds. opiniowania podręczników szkolnych w MENie, autorka ponad 50 publikacji metodycznych, współzałożycielka i wieloletnia przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.


Panel sponsorowany

Dove Self-Esteem – Budowanie Pozytywnej Samooceny
WPŁYW PEWNOŚCI SIEBIE NA ZDROWIE PSYCHICZNE NASTOLATKÓW

Prelegentka:

Małgorzata Ohme


Warsztat 1

Lęk przed poezją – jak twórczo intepretować wiersze na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Podczas dwugodzinnych warsztatów ekspert przedstawi skuteczne metody pracy ze współczesnym wierszem na przykładach z kanonu szkolnego.

 • jak pokazać uczniom, że poradzą sobie z każdym, nawet najtrudniejszym wierszem – metody pracy,
 • poezja jako sposób komunikacji - kto i do kogo mówi w wierszu, albo jak dogadać się z poetą, poetką i podmiotem literackim,
 • wiersz jako bunt - między indywidualnością a społecznym zaangażowaniem,
 • szukanie tradycji - klasycyzmy, romantyzmy, awangardy...,
 • poezja i pop: piosenka, fotografia, film, media społecznościowe.

Prowadzący:

Prof. Marcin Jaworski
Literaturoznawca, krytyk literacki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kurator Festiwalu Fabuły w Centrum Kultury ZAMEK. Od 2022 roku Przewodniczący Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.
 


Warsztat 2

Jak skutecznie pomóc uczniom w przygotowaniach do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z języka polskiego w roku szkolnym 2023/2024, by osiągnąć jak najlepsze wyniki – praktyczne narzędzia dla nauczycieli i kreatywne metody pracy

W trakcie warsztatów prelegentka przedstawi sprawdzone strategie kreatywnego przygotowywania uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z języka polskiego tak, by uczniowie skutecznie utrwalali materiał, rozwijali swoje umiejętności i wydobywali z zakamarków pamięci treści z poprzednich klas.

Prowadzący:

Izabella Bartol
Nauczycielka języka polskiego, wykładowczyni, ekspertka MIEE, ambasadorka ogólnopolskich programów edukacyjnych, takich jak eTwinning i Wiosna Edukacji.


Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

OPIEKUN MERYTORYCZNY
Joanna Gruchot
wyślij e-mail