Prelegenci.
prof. zw. dr hab.
TADEUSZ ZGÓŁKA
Były dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr nauk humanistycznych w zakresie logiki i metodologii nauk, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, przewodniczący Zespołu Dydaktycznego tej Rady.
prof. zw. dr hab.
HALINA ZGÓŁKOWA
Językoznawca, wykładowca i kierownik Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autor Praktycznego Słownika Języka Polskiego.
dr hab. MICHAŁ RUSINEK
Fot. Beata Zawrzel
Był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, teraz prowadzi jej Fundację. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie prowadzi zajęcia z teorii literatury, teorii przekładu
i creative writing. Jest tłumaczem z języka angielskiego, pisze książki dla dzieci
i dorosłych oraz układa wierszyki i teksty piosenek. Pisze felietony o książkach i języku.
KATARZYNA STOPARCZYK
Dziennikarka, autorka książek dla dzieci, jak również scenariuszy spektakli teatralnych. W radiowej Trójce stworzyła kultową audycję „Dzieci wiedzą lepiej”, współtworzyła także telewizyjny program pt. „Duże Dzieci”. Obecnie prowadzi programy „Zagadkowa niedziela”, „Myślidziecka 3/5/7”, „Dzieci wiedzą lepiej”, a także spotkania w ramach projektu „Zagadkowa Osiecka”. Ambasadorka Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom i Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci. Jurorka konkursu na najlepsze słuchowisko dla dzieci i młodzieży Festiwalu Dwa Teatry, jak również konkursu Dobre Strony na najlepszą dziecięcą książkę roku. Uhonorowana Nagrodą Safony za odwagę pomagania dzieciom i propagowania mądrości dzieci, statuetkami Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, Odznaką Honorową Rzecznika Praw Dziecka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, tytułem Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej za audycję „Zagadkowa niedziela”, jak również tytułem Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi.
TOMASZ SIANECKI
Dziennikarz telewizyjny i radiowy, reporter, współprowadzący program Szkoło kontaktowe w TVN24, prowadził program Ciąg dalszy nastąpił, a od stycznia 2011 roku jest gospodarzem programu Pamięć absolutna. Nominowany do nagrody dziennikarza roku Grand Press, laureat Mistrza Mowy Polskiej w 2008 roku.
BARTEK CHACIŃSKI
(ur. 1974 r.) - redaktor działu kultury „Polityki”, dziennikarz muzyczny, członek Rady Języka Polskiego. Współpracuje z Polskim Radiem (Dwójka), prowadzi blog muzyczny Polifonia. Opublikował m.in. serię „Słowników najmłodszej polszczyzny” oraz książkę „Wyż nisz” o tym, gdzie się podziały subkultury młodzieżowe.
BARBARA MATUSIAK
Nauczycielka języka polskiego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Łodzi, ambasadorka Muzeum POLIN, absolwentka międzynarodowych seminariów poświęconych edukacji o Holokauście i prawach człowieka (we Francji, w Izraelu, Niemczech, Norwegii, USA), wychowawczyni wielu generacji młodzieży. Autorka książek metodycznych [np.: Polonista i historyk w nowej szkole, Drama na lekcjach języka polskiego]. Propaguje stosowanie w nauczaniu metod aktywizujących, uwielbia lekcje interdyscyplinarne [realizowane we współpracy z nauczycielami matematyki, chemii, języków obcych]. Od lat współpracuje z CKE i OKE. Jest pomysłodawczynią ogólnopolskiego konkursu „Literatura i film w USA. Młodzież pisze eseje”. Najbardziej zależy jej na tym, by młodzież była otwarta na nowe doświadczenia, ciekawa świata i ludzi, otwarta i tolerancyjna.
JOANNA KRZEMIŃSKA
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad dziesięciu lat związana ze Szkołami MIKRON w Łodzi. Nauczyciel języka polskiego i terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej. Pomysłodawca i koordynator Konkursu Filmowego „Lektury w kadrze” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Baśnie, naturalnie!”. Inicjatorka projektów, realizowanych za pośrednictwem platformy eTwinning: „Stworzeni z wyobraźni”, „Usłysz legendę”, „Tęczowa gramatyka” oraz innych projektów rozwijających umiejętności językowe uczniów. Członkini grupy zrzeszającej kreatywnych nauczycieli „Superbelfrzy”, ambasadorka programu eTwinning, współzałożycielka ogólnopolskiej sieci współpracy nauczycieli Mozaika Edukacyjna. Autorka bloga „Zakręcony belfer” (www.zakreconybelfer.pl), wyznająca zasadę: dzień bez szalonego pomysłu, dniem straconym.
IZABELLA BARTOL
Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 5 w Pile, socjoterapeutka, doradca metodyczny w pilskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pasjonatka uczenia siebie i innych. Miłośniczka wykorzystywania nowoczesnych technologii i myślenia wizualnego w edukacji. Autorka programu klasy z innowacją filmową, realizatorka wielu projektów na platformie eTwinning. Swoim doświadczeniem dzieli się na blogu www.polskizklasa.pl. Członek grupy Superbelfrzy RP.