BRAK MIEJSC na wersję stacjonarną!
Nic straconego, nadal możesz dołączyć do uczestników w wersji online!

info Sprawdź

Prelegenci Kongresu

Warszawa | online
24.11.2023 r.

Prof. Halina Zgółkowa

Profesor językoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Założycielka Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Redaktor naukowy 50-tomowego Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny oraz serii słowników przeznaczonych do nauki języka polskiego jako obcego (słownika minimum i słownika podstawowego).

Współautorka serii słowników minimum (polsko-duńskiego, fińskiego, norweskiego i szwedzkiego). Współautorka serii słowników frekwencyjnych dla kilku odmian współczesnej polszczyzny (języka dzieci w wieku przedszkolnym, współczesnej polszczyzny mówionej, współczesnej poezji polskiej i polskich tekstów rockowych). Współautorka podręcznika licealnego ,,Mówię, więc jestem” i poradnika ,,Językowy savoir-vivre”.

Prelekcje

Debata Ekspercka
JĘZYK JAKO NARZĘDZIE WSPÓŁBYCIA, CZYLI JAK MÓWIĆ, ROZMAWIAĆ, SŁUCHAĆ, PYTAĆ I PISAĆ

Prof. Jerzy Bralczyk

Wybitny językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy.

Autor wielu słowników i publikacji z zakresu wiedzy o języku, m.in.: „O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych", Warszawa 1984, „Język na sprzedaż", Warszawa 1996, „Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka", Warszawa 2001, „O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych", 2004. Prowadził w TVP Polonia popularny program „Mówi się". Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Istotną rolę w moim życiorysie odgrywa działalność popularyzatorska – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Od lat służę konsultacjami różnym instytucjom, jestem zapraszany jako referent na wewnętrzne konferencje branżowe. Często bywam także ekspertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Moje programy radiowe i telewizyjne, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą, miały i mają dość liczną publiczność.

Prelekcje

Debata Ekspercka
JĘZYK JAKO NARZĘDZIE WSPÓŁBYCIA, CZYLI JAK MÓWIĆ, ROZMAWIAĆ, SŁUCHAĆ, PYTAĆ I PISAĆ

Prof. Marcin Jaworski

Literaturoznawca, krytyk literacki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor m.in. książek: „Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej” (2009), „Po całości… Szkice, punkty” (z K. Hoffmannem i P. Śliwińskim, 2016), „Świat nieliryczny. Studia i szkice o poezji współczesnej” (2018). Współzałożyciel i szef kierunku sztuka pisania na UAM. Kurator Festiwalu Fabuły w Centrum Kultury Zamek. Przewodniczący kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Prelekcje

Panel 1
INSTAPOETKA? FENOMEN POPULARNOŚCI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
Warsztat 1
Lęk przed poezją – jak twórczo intepretować wiersze na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Prof. Katarzyna Kłosińska

Filolog polska, językoznawczyni, doktor habilitowana nauk humanistycznych (2013), wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzatorka kultury języka polskiego; od 1999 członkini Rady Języka Polskiego, od 2019 jej przewodnicząca.

Pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w zakresie językoznawstwa normatywnego (poprawność językowo-stylistyczna i ortograficzna), socjolingwistyki, politolingwistyki i etnolingiwistyki. Autorka licznych publikacji z zakresu kultury języka (m.in. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce), słowników (Słownik przysłów, czyli przysłownik, W kilku słowach. Słownik frazeologiczny nie tylko dla gimnazjalistów), prac popularnonaukowych (m.in. Co w mowie piszczy?, Skąd się biorą słowa?, Na tropie słów). Stały współpracownik Programu III Polskiego Radia (autorka audycji popularyzującej język polski pt. „Co w mowie piszczy?”). Przewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Kierownik Poradni Językowej PWN. Redaktor naukowy Obserwatorium Językowego UW. Biegła sądowa, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadząca liczne szkolenia dla firm, urzędów państwowych (urzędów marszałkowskich, urzędów miasta), organizacji non profit, instytucji UE. Autorka tekstów dyktand, konkursów itd. na licznych imprezach popularyzujących polszczyznę (m.in. Rymoliryktando, Dyktando Polonijne w Chicago, Festiwal Stolica Języka Polskiego).

Prelekcje

Debata Ekspercka
JĘZYK JAKO NARZĘDZIE WSPÓŁBYCIA, CZYLI JAK MÓWIĆ, ROZMAWIAĆ, SŁUCHAĆ, PYTAĆ I PISAĆ

Dr hab. Mikołaj Zgółka

W swojej działalności artystycznej koncentruje się na wykonawstwie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki skrzypcowej przełomu XVII i XVIII wieku, muzyki kameralnej drugiej połowy wieku XVIII oraz wczesnoromantycznej. Artysta koncertuje na instrumencie autorstwa Aegidiusa Kloza z 1793 roku oraz Antonio Stradivariego (kopia Marco Minozzi 2022).

Studiował na uczelniach w Polsce, Szwajcarii i w Niemczech. Jako solista i kameralista zdobywał nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Dresdner Festspieleorchester (Niemcy), Anima Eterna Brugge (Belgia), Wrocławskiej Orkiestry Barokowej oraz Wrocław Baroque Ensemble. Współpracował z wieloma zespołami muzyki dawnej w Polsce i za granicą, takimi jak Bach Collegium Japan, Collegium Musicum Stuttgart, Berlin Baroque czy Gabrieli Consort & Players. Nawiązał regularną współpracę z Narodowym Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, także jako solista. Jest ponadto koncertmistrzem i współzałożycielem polsko-niemieckiego zespołu Pohlnische Capelle, którego działalność koncentruje się na odtwarzaniu kultury i muzyki dworu saskiego w Dreźnie i Warszawie.

Jest doktorem habilitowanym sztuki i prowadzi klasę skrzypiec historycznych oraz altówki historycznej w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Wykłada także przedmioty teoretyczne, m.in. dotychczas nieobecną w szkolnictwie wyższym retorykę muzyczną. Od 2019 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Instrumentalistyki uczelni. W 2022 roku odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Prelekcje

Koncert Skrzypcowy
inaugurujący IX Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

Katarzyna Włodkowska

Eduentuzjastka, członkini grupy Superbelfrzy RP, doradczyni metodyczna, certyfikowana trenerka oświaty, nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej, wykładowczyni akademicka, koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych.

Od 18 lat z powodzeniem prowadzi klasy medialne, funkcjonujące na mocy programu autorskiego. Współpracuje z „Małymi Charakterami” i „Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej”. Autorka publikacji dydaktycznych i lekcji dla grupy TVN Discovery oraz koordynatorka Lekcji w sieci. Prowadzi bloga Facetka od polaka.

Prelekcje

Panel 2
SZTUCZNA INTELIGENCJA W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

Aneta Korycińska Baba od polskiego

Polonistka, redaktorka, oligofrenopedagożka i nauczycielka – znana jako Baba od polskiego. Pokazuje, że współczesna szkoła nie musi być nudna, a z każdej lektury można zrobić mem, bo podstawą nauki jest zabawa.

Z wykształcenia polonistka, redaktorka, oligofrenopedagożka, nauczycielka w jednym z warszawskich liceów i założycielka strony Baba od polskiego. Pokazuje, że współczesna szkoła nie musi być nudna, a z każdej lektury można zrobić mem, bo podstawą nauki jest zabawa. W swojej działalności internetowej skupia się na obnażaniu językowego obrazu świata i zachęca do stosowania inkluzywnej polszczyzny, punktuje absurdy systemu edukacji, a także pogłębia wrażliwość na takie tematy jak nieneurotypowość czy prawa mniejszości. Uwielbia się uczyć i poznawać nowe branże, dlatego oprócz polonistyki ukończyła także psychologię zwierząt, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogikę oraz redakcję językową tekstów.

Prelekcje

Panel 3
LITERATURA YOUNG ADULT A KANON LITERACKI W SZKOLE – JAK PRACOWAĆ Z KSIĄŻKAMI DLA TZW. MŁODYCH DOROSŁYCH

Izabella Bartol Polski z klasą

Nauczycielka języka polskiego, wykładowczyni, ekspertka MIEE, ambasadorka ogólnopolskich programów edukacyjnych, takich jak eTwinning i Wiosna Edukacji.

Nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, wykładowczyni, socjoterapeutka, certyfikowany trener oświaty i rozwoju, ekspertka MIEE, członkini grupy Superbelfrzy RP. Jest ambasadorką ogólnopolskich programów edukacyjnych eTwinning i Wiosna Edukacji, realizatorką ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz autorką kursów edukacyjnych dla wychowawców i polonistów. Współtworzyła e-book pt. Filmbook. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na blogu www.polskizklasa.pl.

Prelekcje

Warsztat 2
Jak skutecznie pomóc uczniom w przygotowaniach do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z języka polskiego w roku szkolnym 2023/2024, by osiągnąć jak najlepsze wyniki – praktyczne narzędzia dla nauczycieli i kreatywne metody pracy

Marta Mirgos

Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie. Rzeczoznawca ds. podręczników do kształcenia ogólnego do języka polskiego, egzaminator OKE w Warszawie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SNaPu. Dwukrotna laureatka konkursu "Nauczyciel z klasą", współtwórczyni strony internetowej: inspiracjepolonistyczne.pl. Autorka licznych publikacji w "Polonistyce" i "Głosie nauczycielskim" oraz książce "Retoryka-zapomniany fragment szkoły". Współpracuje również z Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie, Towarzystwem Teatralnym "Pod górkę", Fundacją Języka Polskiego i Związkiem Literatów Polskich.

Prelekcje

Panel 4
KRYTYCZNA ANALIZA TEKSTU W SZKOLE

Maria Gudro-Homicka

Nauczycielka języka polskiego, 42 lata pracy z uczniami w szkole podstawowej i gimnazjum, metodyk języka polskiego, edukator dramy edukacyjnej, rzeczoznawca ds. opiniowania podręczników szkolnych w MENie, autorka ponad 50 publikacji metodycznych, redaktor naczelna czasopisma ,,Polski w praktyce” w Wydawnictwie Raabe w Warszawie w latach 2009-2012, członek Towarzystwa Naukowego im. Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Warszawskim, Oddział w Warszawie, współzałożycielka i wieloletnia przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.

Inspektor oświaty w Pilawie w latach 1984-88, st. wizytator w Kuratorium Oświaty w Siedlcach, nauczyciel doradca w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Siedlcach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Toruniu, od 2018 roku honorowa przewodnicząca SNaPu, członek Komisji Rewizyjnej w Towarzystwie ,,Przywrócić Dzieciństwo „ im. Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka” w Warszawie, członek Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków 3 Liceum Ogólnokształcącego w Celestynowie, współzałożycielka i konsultant w Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Garwolinie, od 2017 roku członek Zespołu Etyki Słowa przy RJP w Polskiej Akademii Nauk. Założycielka i współtwórczyni Naszej Strony www.inspiracjepolonistyczne.pl.

Prelekcje

Panel dodatkowy
STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI POLONISTÓW – JAKA DZIŚ JEST ROLA I MISJA SNAPU W PRACY Z NAUCZYCIELAMI

Małgorzata Ohme

Psycholożka, psychoterapeutka, dziennikarka.

Ekspertka merytoryczna programu Dove Self-Esteem – Budowanie Pozytywnej Samooceny i autorka nowych lekcji warsztatowych V edycji programu.

Prelekcje

Panel sponsorowany
WPŁYW PEWNOŚCI SIEBIE NA ZDROWIE PSYCHICZNE NASTOLATKÓW

Weź udział

w Kongresie, jeżeli:
 
  • chcesz skutecznie działać w istniejącej rzeczywistości, inspirując się sprawdzonymi rozwiązaniami od innych skutecznie zarządzających dyrektorów
  • nie masz czasu na teoretyczne wykłady, szanujesz swój czas i zależy ci na praktycznej wiedzy, jakie usprawnienia wdrożyć tu i teraz
  • szukasz praktycznych wskazówek pozwalających na zastosowanie wciąż zmieniających się przepisów prawnych
  • jesteś zainteresowany nawiązaniem kontaktów i wymianą doświadczeń ze specjalistami prawa oświatowego i społecznością dyrektorów publicznych placówek oświatowych
  • dbasz o rozwój swojej placówki nie tylko w zakresie zgodności z przepisami, ale też zaleceniami specjalistów skupionych na zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

OPIEKUN MERYTORYCZNY
Joanna Gruchot
wyślij e-mail