Dariusz Żółtowski
Nauczyciel języka polskiego, eseista, laureat III edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego w kategorii najlepszy artykuł specjalistyczny
Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Teksty naukowe i dydaktyczne publikuje lub publikował w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia”, „Kwartalniku Edukacyjnym”, „Edukacji – Technice – Informatyce”, „Twórczości”, „Nowym Napisie”, „Krytyce Politycznej”, „Forum Akademickim”, „Głosie Nauczycielskim”, „Języku Polskim w Szkole Podstawowej”, „Języku Polskim w Gimnazjum”, „Języku Polskim w Szkole Ponadpodstawowej”, „Dyrektorze Szkoły”, „Uczyć lepiej” i w monografiach. Interesuje się literaturą i kulturą polską XIX wieku, dydaktyką literacko-kulturową, metodyką lektury, mitami oraz komparatystyką literacką. Felietony ogłasza w „Głosie Nauczycielskim”, a recenzje – w „Nowym Napisie Co Tydzień”.
Kamila Kalińczak
Izabella Bartol
Wybierz Bilet Dla Siebie!
Ruszyła przedsprzedaż biletów