ROZPOCZYNAMY PRZEDSPRZEDAŻ!
Zarejestruj się w najniższej cenie tylko do 12 SIERPNIA! Po tym terminie ceny wzrosną » >>

info Sprawdź

Prelegenci Kongresu

Warszawa | online
22.11.2024 r.

Prof. Halina Zgółkowa

Profesor językoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Założycielka Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Redaktor naukowy 50-tomowego Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny oraz serii słowników przeznaczonych do nauki języka polskiego jako obcego (słownika minimum i słownika podstawowego). 

Współautorka serii słowników minimum (polsko-duńskiego, fińskiego, norweskiego i szwedzkiego). Współautorka serii słowników frekwencyjnych dla kilku odmian współczesnej polszczyzny (języka dzieci w wieku przedszkolnym, współczesnej polszczyzny mówionej, współczesnej poezji polskiej i polskich tekstów rockowych). Współautorka podręcznika licealnego ,,Mówię, więc jestem” i poradnika ,,Językowy savoir-vivre”.

Prelekcje

Debata Ekspercka
W poszukiwaniu autorytetów językowych – współczesne wzorce językowe wśród najmłodszych pokoleń 

Prof. Jerzy Bralczyk

Wybitny językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy.

Autor wielu słowników i publikacji z zakresu wiedzy o języku, m.in.: „O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych", Warszawa 1984, „Język na sprzedaż", Warszawa 1996, „Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka", Warszawa 2001, „O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych", 2004. Prowadził w TVP Polonia popularny program „Mówi się". Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Istotną rolę w moim życiorysie odgrywa działalność popularyzatorska – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Od lat służę konsultacjami różnym instytucjom, jestem zapraszany jako referent na wewnętrzne konferencje branżowe. Często bywam także ekspertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Moje programy radiowe i telewizyjne, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą, miały i mają dość liczną publiczność.

Prelekcje

Panel specjalny
PROF. BRALCZYK W PYTANIACH… 

Prof. Marcin Jaworski

Literaturoznawca, krytyk literacki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor m.in. książek: „Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej” (2009), „Po całości… Szkice, punkty” (z K. Hoffmannem i P. Śliwińskim, 2016), „Świat nieliryczny. Studia i szkice o poezji współczesnej” (2018). Współzałożyciel i szef kierunku sztuka pisania na UAM. Kurator Festiwalu Fabuły w Centrum Kultury Zamek. Przewodniczący kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Prelekcje

Panel 4
Poezja Czesława Miłosza na lekcji języka polskiego w szkole średniej – jak interpretować wiersze?

Katarzyna Włodkowska

Eduentuzjastka, członkini grupy Superbelfrzy RP, doradczyni metodyczna, certyfikowana trenerka oświaty, nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej, wykładowczyni akademicka, koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych.

Od 18 lat z powodzeniem prowadzi klasy medialne, funkcjonujące na mocy programu autorskiego. Współpracuje z „Małymi Charakterami” i „Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej”. Autorka publikacji dydaktycznych i lekcji dla grupy TVN Discovery oraz koordynatorka Lekcji w sieci. Prowadzi bloga Facetka od polaka.

Prelekcje

Panel 2
Rozprawka krok po kroku, czyli najtrudniejsza wypowiedź egzaminacyjna – praktyczne narzędzia dla nauczyciela i kreatywne metody pracy
Warsztat 1
Interaktywne omawianie lektur z wykorzystaniem AI - jak na nowo czytać i analizować teksty literackie z pomocą sztucznej inteligencji.

Aneta Korycińska Baba od polskiego

Polonistka, redaktorka, oligofrenopedagożka i nauczycielka – znana jako Baba od polskiego. Pokazuje, że współczesna szkoła nie musi być nudna, a z każdej lektury można zrobić mem, bo podstawą nauki jest zabawa.

Z wykształcenia polonistka, redaktorka, oligofrenopedagożka, nauczycielka w jednym z warszawskich liceów i założycielka strony Baba od polskiego. Pokazuje, że współczesna szkoła nie musi być nudna, a z każdej lektury można zrobić mem, bo podstawą nauki jest zabawa. W swojej działalności internetowej skupia się na obnażaniu językowego obrazu świata i zachęca do stosowania inkluzywnej polszczyzny, punktuje absurdy systemu edukacji, a także pogłębia wrażliwość na takie tematy jak nieneurotypowość czy prawa mniejszości. Uwielbia się uczyć i poznawać nowe branże, dlatego oprócz polonistyki ukończyła także psychologię zwierząt, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogikę oraz redakcję językową tekstów.

Prelekcje

Panel 3
Sienkiewicz jako mistrz literatury Young Adult, a „Diuna" jako pomost do „Dziadów", czyli o szukaniu wspólnych kodów kulturowych i łączeniu tradycji z popkulturą

Izabella Bartol Polski z klasą

Prelekcje

Warsztat 2
Jak skutecznie pomóc uczniom w przygotowaniach do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z języka polskiego w roku szkolnym 2023/2024, by osiągnąć jak najlepsze wyniki – praktyczne narzędzia dla nauczycieli i kreatywne metody pracy

Izabela Bartol – Polski z klasą

 

 

Prelekcje

Panel 5
Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji języka polskiego - praktyczne przygotowanie nauczycieli do skutecznej pracy z różnorodnymi grupami dzieci i młodzieży
Warsztat 2
Dłuższe formy wypowiedzi egzaminacyjnych w praktyce – warsztat praktyczny

Prof. Jarosław Liberek 

Językoznawca praktyk, profesor na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, specjalista z zakresu współczesnej normy i frazeologii (współautor czterech słowników frazeologicznych).

Od 1996 roku kieruje Telefoniczną Poradnią Językową UAM, w której na co dzień odpowiada na pytania dotyczące poprawności językowej. Kierownik Pracowni Leksykograficznej UAM, członek Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Na uczelni prowadzi wykłady i konwersatoria o kulturze języka, normie, poprawności, teorii komunikacji, a ponadto z zakresu ortografii i interpunkcji (autor dziesiątek dyktand i testów interpunkcyjnych).

Jest doświadczonym specjalistą pracującym poza uniwersytetem. W latach 2008 ‒ 2016 był wykładowcą Aplikacji legislacyjnej organizowanej przez Rządowe Centrum Legislacji w Warszawie. Prowadził konwersatoria z zakresu języka prawa oraz uwarunkowań semantycznych, normatywnych i leksykograficznych istotnych w pracy legislatora. Uczestniczył kilka razy w warsztatach legislacyjnych organizowanych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się szkoleniami z zakresu komunikacji oficjalnej. Prowadził zajęcia między innymi dla takich instytucji i firm, jak: Najwyższa Izba Kontroli oraz niektóre jej departamenty i delegatury (Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Delegatury w Poznaniu, Lublinie, Gdańsku), Departament Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Od kilku lat współpracuje z Urzędem Miasta Poznania, w którym prowadzi wykłady i warsztaty na temat prostego języka. Współtwórca stworzonego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe programu „Proste Pismo”, który jest bazą tekstów urzędowych, a jednocześnie słownikiem i korektorem podpowiadającym urzędnikowi możliwości uproszczenia tekstu. Współautor (z K. Rutą-Korytowską) poradnika „Prosty język w pismach urzędowych” (zob. osobna zakładka).

Od połowy lat 90. jest biegłym sądowym z zakresu językoznawstwa polonistycznego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Prelekcje

Panel 1
Ewolucja czy rewolucja w polskiej ortografii?

Marta Mirgos

Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie. Rzeczoznawca ds. podręczników do kształcenia ogólnego do języka polskiego, egzaminator OKE w Warszawie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SNaPu. Dwukrotna laureatka konkursu "Nauczyciel z klasą", współtwórczyni strony internetowej: inspiracjepolonistyczne.pl. Autorka licznych publikacji w "Polonistyce" i "Głosie nauczycielskim" oraz książce "Retoryka-zapomniany fragment szkoły". Współpracuje również z Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie, Towarzystwem Teatralnym "Pod górkę", Fundacją Języka Polskiego i Związkiem Literatów Polskich.

Prelekcje

Panel 4
KRYTYCZNA ANALIZA TEKSTU W SZKOLE

Piotr Polk 

Polski aktor teatralny, telewizyjny, filmowy i dubbingowy, piosenkarz. 

Nominowany do tytułu Mistrza Mowy Polskiej 2024. Pochodzi z Górnego Śląska. W jego domu rodzinnym mówiło się po niemiecku lub w gwarze śląskiej. Polszczyzny ogólnej nauczył się dopiero przed egzaminami do szkoły aktorskiej.

Prelekcje

Debata ekspercka
W poszukiwaniu autorytetów językowych – współczesne wzorce językowe wśród najmłodszych pokoleń 

Weź udział

w Kongresie, jeżeli:
 
  • chcesz skutecznie działać w istniejącej rzeczywistości, inspirując się sprawdzonymi rozwiązaniami od innych skutecznie zarządzających dyrektorów
  • nie masz czasu na teoretyczne wykłady, szanujesz swój czas i zależy ci na praktycznej wiedzy, jakie usprawnienia wdrożyć tu i teraz
  • szukasz praktycznych wskazówek pozwalających na zastosowanie wciąż zmieniających się przepisów prawnych
  • jesteś zainteresowany nawiązaniem kontaktów i wymianą doświadczeń ze specjalistami prawa oświatowego i społecznością dyrektorów publicznych placówek oświatowych
  • dbasz o rozwój swojej placówki nie tylko w zakresie zgodności z przepisami, ale też zaleceniami specjalistów skupionych na zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

OPIEKUN MERYTORYCZNY
Joanna Gruchot
wyślij e-mail