ROZPOCZYNAMY PRZEDSPRZEDAŻ!
Zarejestruj się w najniższej cenie tylko do 12 SIERPNIA! Po tym terminie ceny wzrosną » >>

Sprawdź

Program Kongresu

Warszawa | online
22.11.2024 r.

TOP TEMATY
Kongresu

 

Odpowiedzialność prawna dyrektora w sytuacjach kryzysowych – jakie możliwości i obowiązki mają osoby zarządzające placówką, jeśli podejrzewają przemoc wobec ucznia, mają do czynienia z uczniem agresywnym bądź będącym w kryzysie zdrowia psychicznego.

Dotacje i finansowanie placówek niepublicznych – jakich obowiązków musi dopełnić osoba prowadząca szkołę bądź przedszkole w związku z rozliczaniem dotacji oraz końcem roku finansowego.

Kadry niepublicznych placówek oświatowych – jak zmiany przepisów wpłynęły na nauczycieli, specjalistów i pracowników szkół i przedszkoli? Dowiedz się, jak praktycznie stosować nowe przepisy z zakresu Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela!

KONCERT SKRZYPCOWY
inaugurujący IX Uroczysty Kongres
Polonistów i Bibliotekarzy

Artysta:

Dr hab. Mikołaj Zgółka

W swojej działalności artystycznej koncentruje się na wykonawstwie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki skrzypcowej przełomu XVII i XVIII wieku, muzyki kameralnej drugiej połowy wieku XVIII oraz wczesnoromantycznej. Artysta koncertuje na instrumencie autorstwa Aegidiusa Kloza z 1793 roku oraz Antonio Stradivariego (kopia Marco Minozzi 2022).

DEBATA EKSPERCKA

W poszukiwaniu autorytetów językowych – współczesne wzorce językowe wśród najmłodszych pokoleń

Rozmowa na temat wzorców językowych najmłodszych pokoleń, współczesnej polszczyzny, normy językowej i kryterium autorytetu kulturalnego

Rozmowa na temat wzorców językowych najmłodszych pokoleń, współczesnej polszczyzny, normy językowej i kryterium autorytetu kulturalnego

 • jakie jest dziś kryterium autorytetu językowego,
 • kogo słucha młodzież w kwestii poprawności językowej – nauczycieli, dziennikarzy, aktorów, influencerów,
 • jaki jest wpływ nowych mediów na wzorce językowe najmłodszych pokoleń,
 • jakie trendy językowe mogą pojawić się w najbliższych latach wśród dzieci i młodzieży,
 • jak jest rola literatury dziecięcej i młodzieżowej w kształtowaniu języka i rozwijaniu umiejętności językowych.

MODERATORKA: Prof. Halina Zgółkowa, Profesor językoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założycielka Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Współautorka podręcznika licealnego ,,Mówię, więc jestem” i poradnika ,,Językowy savoir-vivre”.

GOŚĆ:

Piotr Polk
Polski aktor teatralny, telewizyjny, filmowy i dubbingowy, piosenkarz.


Panel 1

Ewolucja czy rewolucja w polskiej ortografii?

Tematyka wystąpienia będzie dotyczyła nadchodzących zmian w ortografii. Wyliczenie tych zmian i omówienie, nawet krytyczne, będzie osadzone społecznie, uwzględniając uwarunkowania wynikające ze współczesnej kultury języka.

Prelegent:

Jarosław Liberek
Językoznawca praktyk, profesor na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, specjalista z zakresu współczesnej normy i frazeologii (współautor czterech słowników frazeologicznych).


Panel 2

Rozprawka krok po kroku, czyli najtrudniejsza wypowiedź egzaminacyjna – praktyczne narzędzia dla nauczyciela i kreatywne metody pracy

Ekspertka przybliży nauczycielom efektywne metody nauczania pisania rozprawki – jednej z najbardziej wymagających form wypowiedzi egzaminacyjnej. W trakcie wykładu omówimy krok po kroku proces tworzenia rozprawki, prezentując zarówno arkusze ćwiczeniowe zawierające pokazowe wypracowania, jak i karty pracy dla uczniów.

 • Wymagania egzaminacyjne dotyczące rozprawki na egzaminie ósmoklasisty i maturze
 • Krok po kroku przez proces pisania rozprawki
 • Przykłady praktycznych narzędzi dla nauczyciela
 • Materiały i szablony pomocne w nauczaniu pisania rozprawki
 • Techniki wspierające rozwijanie umiejętności argumentacji i logicznego myślenia u uczniów
 • Ćwiczenia i zadania do wykorzystania na lekcjach
 • Omówienie przykładowych rozprawek napisanych przez uczniów - analiza przykładów
 • Wskazówki i rekomendacje - najczęstsze błędy popełniane przez uczniów i jak ich unikać

Prelegentka:

Katarzyna Włodkowska,
Eduentuzjastka, członkini grupy Superbelfrzy RP, doradczyni metodyczna, certyfikowana trenerka oświaty, nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej, wykładowczyni akademicka, koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych.


Panel specjalny

PROF. BRALCZYK W PYTANIACH…

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Profesorem Jerzym Bralczykiem. Spotkanie to będzie interaktywną rozmową, opartą na pytaniach przesłanych wcześniej przez uczestników Kongresu.

Prelegent:

Prof. Jerzy Bralczyk
Profesor Jerzy Bralczyk, ceniony językoznawca i znakomity popularyzator wiedzy o języku polskim, podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, odpowiadając na nurtujące pytania dotyczące polszczyzny, jej ewolucji oraz aktualnych zagadnień językowych. To doskonała okazja, aby poznać opinie i refleksje jednego z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie językoznawstwa w Polsce.


Panel 3

Sienkiewicz jako mistrz literatury Young Adult, a „Diuna" jako pomost do „Dziadów", czyli o szukaniu wspólnych kodów kulturowych i łączeniu tradycji z popkulturą

Uczestnicy dowiedzą się, jak analizować klasyczne motywy literackie w kontekście współczesnej popkultury. Prelegentka przedstawi praktyczne wskazówki i strategie dla nauczycieli, pokazując na konkretnych przykładach, że tematyka i tradycyjne konwencje literackie są obecne i żywe w różnych formach współczesnej kultury.

 • jak wzbogacić metody nauczania poprzez wykorzystanie współczesnych gier, książek z list bestsellerów, muzyki i filmów;
 • gry a związki z kanonem szkolnym – analiza gier Disco Elysium, Rakuen, The Stanley Parable, Hypnospace Outlaw, Wiedźmin pod kątem tych samych problemów i konwencji, które są zawarte w książkach z podstawy programowej;
 • książki Young Adult, romanse i erotyki z list bestsellerów Empiku — jak wiele mają wspólnego z powieściami Sienkiewicza i jak wykorzystać to podczas lekcji;
 • muzyka, m. in. hip-hop, pop, Taylor Swift jako współczesny Bob Dylan;
 • film „Diuna" i „Gnijąca panna młoda" ich związki z romantyzmem;

Prelegentka:

Aneta Korycińska | Baba od polskiego
Polonistka, redaktorka, oligofrenopedagożka i nauczycielka – znana jako Baba od polskiego. Pokazuje, że współczesna szkoła nie musi być nudna, a z każdej lektury można zrobić mem, bo podstawą nauki jest zabawa.


Panel 4

Poezja Czesława Miłosza na lekcji języka polskiego w szkole średniej – jak interpretować wiersze?

Poezja Czesława Miłosza kategoryzowana jest jako ,,szczególnie trudna”. Podczas prelekcji pokażemy na przykładach, jak na lekcjach języka polskiego pracować z poezją Miłosza. Wskażemy rekomendowane modele analizy i interpretacji oraz pomysły na innowacyjne scenariusze do wykorzystania podczas lekcji.

 • Metody pracy, które sprawdzą się przy analizie nawet najtrudniejszego wiersza
 • Jak rozwijać umiejętność interpretacji poezji
 • Metody analizy języka, stylu, metafor i symboli w poezji Miłosza - znaczenie kontekstu dla zrozumienia utworów Miłosza
 • Przykłady różnych interpretacji wybranych wierszy Miłosza
 • Wskazówki dotyczące efektywnego pisania interpretacji na egzaminie maturalnym
 • Analiza wybranego wiersza Miłosza LIVE

Prelegent:

Prof. Marcin Jaworski


Panel 5

Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji języka polskiego - praktyczne przygotowanie nauczycieli do skutecznej pracy z różnorodnymi grupami dzieci i młodzieży

Prelegentka skupi się na metodach i strategiach pracy z różnorodnymi grupami uczniów na lekcji języka polskiego. Omówimy, jak efektywnie wspierać rozwój językowy i kompetencje czytelnicze u uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych, takich jak uczniowie zdolni, o średnim potencjale, z deficytami (w tym dysleksją, afazją, niepełnosprawnością umysłową).

 • Dostosowanie materiałów dydaktycznych: jak modyfikować polecenia czy zadania, aby odpowiadały różnorodnym potrzebom uczniów, takim jak uczniowie zdolni, o średnim potencjale czy z deficytami językowymi (np. dysleksją, afazją)
 • Integracja uczniów-obcokrajowców: jak wspierać uczniów zza granicy w nauce języka ojczystego i integracji z klasą.
 • Ewaluacja i monitorowanie postępów: Metody oceny, które uwzględniają różnorodność uczniów oraz pozwalają na monitorowanie ich postępów i dostosowanie strategii nauczania.

Prelegentka:

Izabella Bartol
 


Warsztat 1

INTERAKTYWNE OMAWIANIE LEKTUR Z WYKORZYSTANIEM AI - JAK NA NOWO CZYTAĆ I ANALIZOWAĆ TEKSTY LITERACKIE Z POMOCĄ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

W trakcie warsztatów prelegentka odkryje przed nauczycielami nowoczesne metody czytania i analizowania tekstów literackich z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Podczas praktycznych warsztatów skupimy się na narzędziach i aplikacjach wspierających pracę z lekturami szkolnymi. Prelegentka na konkretnych lekturach z kanonu pokaże, jak przygotować ciekawą i efektowną lekcję języka polskiego.

 • Wprowadzenie do narzędzi AI w edukacji literackiej
 • Prezentacja dostępnych narzędzi i aplikacji AI wspomagających czytanie i analizę tekstów literackich.
 • Instalacja i konfiguracja wybranych aplikacji na komputerach uczestników.
 • Interaktywne czytanie tekstów literackich z AI - korzystanie z aplikacji do interaktywnego czytania i analizy tekstów
 • Przykłady ćwiczeń interaktywnych: identyfikacja motywów, tematów i symboli w tekście
 • Automatyczne tworzenie streszczeń i generowanie pytań do lektury przez AI
 • Jak korzystać z AI do analizy języka i stylu w literaturze - praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi AI do analizy konkretnych fragmentów literackich
 • Tworzenie interaktywnych lekcji literackich z pomocą AI - wirtualne dyskusje, debaty literackie, symulacje scenariuszy literackich.
 • Praktyczne zadania: opracowanie planu lekcji języka polskiego z wykorzystaniem AI.
 • Ćwiczenia: tworzenie zindywidualizowanych materiałów dydaktycznych dla uczniów.
 • Ćwiczenie: ułożenie sprawdzianu lekturowego

Prowadząca:

Katarzyna Włodkowska 
Eduentuzjastka, członkini grupy Superbelfrzy RP, doradczyni metodyczna, certyfikowana trenerka oświaty, nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej, wykładowczyni akademicka, koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych.  


Warsztat 2

DŁUŻSZE FORMY WYPOWIEDZI EGZAMINACYJNYCH W PRAKTYCE – WARSZTAT PRAKTYCZNY

Warsztat, który koncentruje się na praktycznych metodach nauczania dłuższych form wypowiedzi egzaminacyjnych, takich jak np. rozprawka, opowiadanie, list, esej, recenzja, analiza porównawcza. Uczestnicy zdobędą narzędzia i techniki, które pomogą uczniom skutecznie przygotować się do egzaminów.

Prowadząca:

Izabella Bartol
 


Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

OPIEKUN MERYTORYCZNY
Joanna Gruchot
wyślij e-mail